Általános szerződési és felhasználási feltételek (2017.01.13.)

Bevezető rendelkezések:

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy az Ursa maior Kreatív Műhely  tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a műhely szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Majoros Árpád e.v.
 • Székhely: 1034. Budapest Beszterce utca 28.
 • Adószám:
 • Nyilvántartási szám:
 • Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elérhetőség: info@ursamaior.hu
 • A Szolgáltató üzlete:
 • 1034. Bécsi út 88-92

Részvételi feltételek:

A www.fozotanfolyamok.com illetve a www.ursamaior.hu weboldalon a Szolgáltató tanfolyamain való részvételi lehetőséget értékesítünk. A  tanfolyamokra való jelentkezésre a www.ursamaior.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően van lehetőség. A kurzusra érvényes kupon birtokosai számára is szükséges az online bejelentkezés a www.ursamaior.hu oldalon. Itt tudnak időpontot foglalni az időpontok/foglalás menüpont alatt. Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jeloldalon az időpontok/foglalás fül alatti jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató  tanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért. A tanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk, de gyermekeket 14 éves kortól szívesen várunk az egyéni regisztrációhoz kötött tanfolyamainkon. Amennyiben fiatalabb gyermek is szeretne részt venni a foglalkozáson azt kérem előre jelezzék. A részvételre van mód családi vagy gyermekcsoportos foglalkozásainkon.

A  tanfolyamokat legalább 4 jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkezőkurzuson felhasználható.

Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetjük. A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a leírtak  foglaltak szerint történik.

Az egyéni kurzusok maximális létszáma hét fő.

A kurzusra történő jelentkezés menete:

 1. A honlapon a időpontok/foglalás gombra kattintva kiválasztja a megfelelő kurzust.
 2. A jelentkező kitölti az adatokat és nyilatkozik a fizetésről. (Három lehetőség van: vagy kuponnal, vagy a helyszínen tud fizetni az illető készpénzzel - ebben az esetben 20% előleget kérünk, vagy banki átutalással).
 3. A  részvételt jelentkezéskor  előváltott  kuponnal, banki átutalással vagy banki befizetéssel illetve személyesen az üzletben előre kell kifizetni, a készpénzes fizetések esetén előleget kérünk. Az említett összegeket meg nem jelenés, valamint 24 órán belüli lemondás estén nem áll módunkban visszafizetni.
  A banki átutalás adatai Kedvezményezett:
  Majoros Árpád e.v.
  Majoros Árpád György e.v. 16200223-10110791 HU47 1620 0223 1011 0791 0000 0000 Magnet Bank
 4. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés véglegesítéséről automatikus levelet küld, magában foglalva a fontos információkat.
 5. A webshopban vásárol workshopokat 2018.-tól a Barion rendszerén keresztül is ki tudja minden kedves vásárló fizetni.

A  tanfolyamok menete:

A kurzusok kb. 3 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legkorábban 10 perccel a helyszínen megjelenni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

A kurzus témáját képező alkotások ismertetése után a résztvevők saját maguk készítik el a tárgyakat/süteményeket/ételeket. A jelen lévő szakember irányításával. Az elkészített dolgok hazavihetőek, elfogyaszthatóak.

A Szolgáltató a menüsor meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamely alapanyagra allergiás, vagy érzékeny, jogosult az alapanyagok vonatkozásában a kurzust megelőzően tájékoztatást kérni. Amennyiben lehetséges, a Szolgáltató a jelzett alapanyag helyettesítéséről gondoskodik.

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon történik, így kérünk valós adatot adj meg!

A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

Részvételi díjak:

Egyéni kurzusok aktuális árlistája a honlapon a kurzusok leírásánál megtalálhatóak.

A részvételi díj tartalmazza a szakember által vezetett – rövid elméleti felkészítést követő alkotást, a szükséges alapanyagokat,eszközöket, védőfelszerelést a kötény és a sütéshez szükséges konyhai eszközök használatát, valamint egy receptsort.

A részvételi díj az áfát tartalmazza. (A jelen ÁSZF-ben rögzített részvételi díjak az egyéni kurzusokra vonatkoznak, a csoportos foglalkozásokat egyedileg árazzuk.)

A kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetőség a résztvevői díj rendezésére. Ebben az esetben 20% előleget kell fizetni. Vagy ha nem fizet a jelentkező előre és nem jön el a kurzusra, akkor a részvételi díj 15%-át kiszámlázzuk neki és köteles azt 15 napon belül megtéríteni.

A kurzusokra jegyet lehet váltani  kupon formájában is, a kuponok kaphatók a Szolgáltató Bevezető rendelkezésekben meghatározott üzletében, illetve a weboldalakon a webshopban, valamint egyes kupon oldalakon. A kupon érvényessége a kuponon feltüntetésre kerül. A kuponnal történő jelentkezés feltételei: A kupon birtokosa a kuponon feltüntetett egyedi sorszámának megadásával tud jelentkezni az általa kiválasztott kurzusra. A kuponnal történő jelentkezés aktiválása automatikus. A kupon készpénzre nem váltható.

Részvételi szabályok:

A  tanfolyamokon való részvétel lehetősége a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A tanfolyamon való részvételből az Ursa Maior képviseletében eljáró, jelen lévő oktató, mentor, animátor jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

 • egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét,nyilvánvalóan veszélyezteti;
 •  a kurzuson kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi
 • magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti
 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja
 • a  tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a  tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a konyhát, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

Tanfolyam elmaradására, módosítására a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpont változásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt tanfolyam vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

A nálunk hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk, illetve a natúr kozmetikum és szappankészítő tanfolyam termékeit egy hónapig áll módunkban tárolni.

Lemondási feltételek:

A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot megelőzően legfeljebb 24 órával jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható.

A tanfolyamot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére illetve másik kurzuson történő felhasználására nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást emailen kötelesek megtenni .

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

Adatkezelés A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban.

Köszönjük, hogy végigolvasta és várjuk sok sok szeretettel bármelyik kurzusunkon.